Den har stått uferdig i fire år – nå kan det blir ny drosjebu et helt annet sted

Artikkelen er over 1 år gammel

Den uferdige drosjebua på Farmannstorvet skal nok en gang til politisk behandling. Utvalg for bygge- og arealsaker skal behandle klage på vedtak om å avslå dispensasjon. Avslår politikerne klagen, kan resultatet bli at taxinæringen må fjerne bua umiddelbart.