Mange har reagert sterkt på den dramatiske episoden med politihunden som bet Kristin (28) til blods.

– Slike episoder skal ikke skje. Dette er en operativ politihund, som er spesialtrenet blant annet for søk, som ikke har reagert som den skulle, sier politimester Benedicte Bjørnland.

LES OGSÅ: Folk reagerer kraftig på politihundsaken

Saken er nå oversendt til Spesialenheten for politisaker, som skal vurdere om den skal etterforskes videre. Hunden vil også bli testet igjen og vurdert av fagfolk på Politihøgskolen.

– Til angrep hvis den er truet

Terje Østlie driver Østlies hundesenter på Elverum. Han har lang erfaring med trening av hunder, og har blant annet drevet med hundetrening i Forsvaret i 20 år. Han vil ikke uttale seg konkret om denne saken, men snakker på generelt grunnlag.

– Når hunder skal søke etter savnede personer, er de opplært til å stoppe ved personen, og markere ved å bjeffe. Går hunden til angrep, er det fordi den føler seg truet av personen, eller at hundeføreren er truet. Det kan for eksempel være at personen løfter armen brått, eller lignende. Hunden er trent til å reagere på denne måten. Men hunden skal aldri gå direkte i angrep. Det blir det slått hardt ned på, sier Østlie.

Derfor er det en viss risiko forbundet med å ha hunder ute på søk.

– Men slike episoder skjer veldig, veldig sjelden. Det er viktig å tenke at summen av bruk av politihunder er positiv, sier han.

LES OGSÅ: Hundelov med huller

– Ting kan skje

Østlie får støtte av Simen B. Rudi, redaktør for tidsskriftet «Tjenestehund».

– Det er veldig trist med hendelser som dette. Men ting kan skje. Og det er hundeføreren som kjenner hunden best. Når hundene slippes, har de ulike terskler for å bite. Det er individuelt hva hunden ser på som en trussel, sier Rudi, som også understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke vil mene noe om hva som har skjedd i denne konkrete saken.

– Ulogisk spørsmål

Mange lesere har i kommentarfeltet spurt: «Hva om det var et barn som ble bitt?»

Benedicte Bjørnland mener det blir å spekulere.

– Hunden ble sendt i søk på Slottsfjellet nærmere klokken 23.00, på et tidspunkt vi antok at det var lite folk ute. Det ville ikke vært naturlig å sende en hund i et slikt søk hvis det hadde befunnet seg mange mennesker eller barn i området. Vi vet ikke hvorfor hunden reagerte som den gjorde, om den ble skremt, eller om det var noe annet som gjorde at den reagerte unormalt, sier Bjørnland.

Hun legger til at hund er et av politiets viktigste verktøy for å finne savnede personer, og at det finnes mange eksempler på at politihunder har reddet liv.

LES OGSÅ: Kjetil ble bitt til blods av løs hund

Strenge krav

Både Østlie og Rudi understreker at det er svært strenge krav til politi- og redningshunder.

– Hundene gjennomgår grundige kurs og tester, og bare de beste går videre. Hundene skal ha god mentalitet, og de blir utsatt for provokasjoner for å se hvordan de reagerer. Men, feil kan skje, ta for eksempel minehunder: En hund kan ha 100 gode søk, men feile på søk nummer 101. Hunder kan bli redde og ha følelseopplevelser, akkurat som mennesker. Den kan bli preget av eventuelt å ha blitt brukt i et heftig oppdrag rett før, eller den kan ha misforstått reaksjoner og få en såkalt overslagshandling, sier Østlie.

Må bruke munnkurv

Hunden er nå tatt ut av tjeneste og må bruke munnkurv inntil videre. Hva som så skjer, blir ikke klart før saken er ferdig etterforsket.

Østlie har selv tatt imot hunder som er tatt ut av tjeneste.

– Det jeg da undersøker, er relasjonen mellom hund og eier. Jeg setter den også sammen med egne hunder i ulike situasjoner. Så vurderer man og leverer en rapport.

Hva som skjer i denne saken, vil han ikke spekulere i.

– Men blir hunden tatt ut av tjeneste for godt, blir den sannsynligvis avlivet. Jeg skjønner at mange synes det er urettferdig hvis denne hunden ikke blir avlivet, når andre hunder i tilsvarende situasjoner blir det. Men det er et poeng at det offentlige koster på 200.000–300.000 for en politihund. Man må derfor veie for og imot i forhold til nyttighet, sier Østlie.