RE/TØNSBERG: – Dette er en av de største negative miljøhendelsene i Vestfold på veldig lang tid, sier fungerende fylkesmiljøvernsjef Fred-Ivar Syrstad hos Fylkesmannen i Vestfold.

Onsdag ettermiddag holdt Fylkesmannen en pressekonferanse for å orientere om situasjonen etter storbrannen i Re.

Forrige mandag tok det fyr i en 10 meter høy haug med rundt 1.250 tonn plast på Linnestad industriområde. Etter bruk av mye vann og skum fikk brannvesenet slukket brannen etter 36 timer.

(Se hva du må passe på i faktaboksen til høyre)

– Berører veldig mange

Konsekvensene av brannen har vært store for miljøet, med enorme mengder død fisk og forurensning i Aulivassdraget. Bjunebekken/Dalselva/Vesleelva, Storelva og Aulielva er berørte.

– Omfanget er stort og berører veldig mange på en relativt lang elvestrekning. Det berører de som har drikkevannet sitt fra brønner nær elven, de som bruker vannet til vanning av jordbruksarealer og drikke til gårdsdyr, de som er fiskeinteresserte, padlere og selvfølgelig alle som plukker østers og blåskjell i indre deler av Byfjorden og Vestfjorden, sier Syrstad.

– Dette berører også fylkets beste sjøørretvassdrag og Ilene naturreservat, legger han til.

– Tror ikke det er farlig å bade i fjorden

Det forurensende vannet renner ut i Byfjorden i Tønsberg.

– Vi tror vannet blir såpass uttynnet i fjorden at det ikke skal være farlig å bade der. Fra i dag blir det tatt vannprøver der for å være sikre, sier Syrstad.

Ifølge Fylkesmannen har de sammen med kommunene varslet alle berørte og satt opp skilt på flere steder for å informere om situasjonen.

LES OGSÅ: Død fisk og sort vann i elva etter brann

Kobber, kvikksølv, bly, sink og aluminium

Helt siden brannen ble slukket, har Fylkesmannen tatt mange prøver, både ved brannstedet og i vassdraget, for å kartlegge hvilke stoffer som er sluppet ut. Det er funnet skyhøye verdier av tungmetaller som kobber og kvikksølv. I tillegg er bly, sink og aluminium påvist etter prøvene.

Toksisitetsnivået i vannet ved brannstedet ble målt til 30–40 ganger over nivået som er dødelig for det som lever i elvene.

– Det er fremdeles mange stoffer vi ikke har kartlagt ennå, men det er svært giftige stoffer, og noen kan antagelig også være kreftfremkallende, sier fylkesmiljøvernsjefen.

Ifølge Syrstad kan det ta lang tid før vassdraget blir friskmeldt.

– Norsk Institutt for Vannforskning sa til oss at de er spente på neste års vårflom. Det sier noe om hvor lang tid det kan ta før elvene blir friskmeldte. Det kan bli en svært langvarig affære. Inntil vassdraget er friskmeldt, er det ansett som sykt, sier han.

LES OGSÅ: – Ikke spis fisk fra Aulivassdraget

– Blitt bedre etter helgen

På brannstedet har bedriften Revac AS gjennomført tiltak som forhindrer at det kommer ytterligere utslipp fra plasthaugen. I tillegg har Re kommune tilført rent vann i Bjunebekken/Dalselva/Vesleelva for å bedre situasjonen i denne bekken.

Revac AS har også levert inn en liste hvor de gjør rede for hva som var i plasthaugen.

LES OGSÅ: Tror plasthaugen selvantente

Syrstad forteller at de ikke vet i hvilken grad elvene fremdeles er giftige.

– Helgens regnvær har hjulpet en del, og de ekstreme verdiene fra forrige uke er blitt mye bedre, men vi vet ikke hvor mye forurensning som ligger igjen på bunnen som senere kan bli virvlet opp. Derfor er det nå opprettet et overvåkningsregime i vassdraget. Samtidig er det lite vi kan gjøre for å fremskynde prosessen, sier han.

Revac AS har plukket mange hundre kilo død fisk. Trolig er den reelle mengden død fisk i vassdraget langt høyere.

LES OGSÅ: – Veldig negativt for oss

Pressekonferanse
Fylkesmannen i Vestfold holdt pressekonferanse onsdag. (Foto: Jan Christer Pedersen)