Bane NOR inviterer deg til åpent møte om togparkering

Med dobbeltspor og flere tog på Vestfoldbanen har det oppstått behov for et sted å parkere togsett når de ikke er i bruk. Bane NOR har pekt ut tre alternativer i Tønsberg. Nå vil de vite hva du meter om saken og inviterer til åpnet møte.