Bruløsningen tar mest av matjorda, men ikke nok for at Kåre endrer mening

Mye tyder på at spørsmålet om valg av trasé for ny fastlandsforbindelse for øyene skjer gjennom utarbeidelse av regional plan. Skal man vurdere alternativene med jordvernbrillene på, kommer brualternativet dårligst ut.

Artikkeltags