Søker igjen om å fullføre drosjebua: Kommunen vil si nei

MÅ FLYTTES: Tønsberg Taxi har til nå brukt to millioner kroner på ny drosjebu som på langt nær er ferdigstilt. Selskapet har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få bygget bua ferdig. Administrasjonen anbefaler politikerne å avslå søknaden når utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) får saken på bordet 24. november.

MÅ FLYTTES: Tønsberg Taxi har til nå brukt to millioner kroner på ny drosjebu som på langt nær er ferdigstilt. Selskapet har søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få bygget bua ferdig. Administrasjonen anbefaler politikerne å avslå søknaden når utvalget for bygge- og arealsaker (UBA) får saken på bordet 24. november. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det ser ikke ut som Tønsberg taxi får fullført byggingen av drosjebu på Farmannstorvet. Det er søkt om tillatelse til å bygge bua ferdig, men administrasjonen anbefaler politikerne å si nei. Plasseringen strider mot reguleringsplanen for området.

DEL

Byggingen av ny drosjebu for taxinæringen i Tønsberg stoppet opp desember 2014 og har ikke kommet i gang igjen. Siden byggingen stanset, har byggetillatelsen utløpt og det er kommet inn momenter som har bidratt til at kommunen nå setter ned foten for videre arbeid med bygningen.

Avslag

Tønsberg taxi har, etter oppfordring fra kommunen, søkt om å få bygget drosjebua ferdig gjennom en dispensasjon fra reguleringsplanen for Farmannstorvet. Søknaden skal behandles i Utvalg for bygge- og arealsaker (UBA) 24. november. Administrasjonen anbefaler politikerne å avslå søknaden.

LES OGSÅ: I to år har den stått der uferdig. Nå kan drosjebua bli revet.

Administrasjonen viser til at byggesøknaden strider mot reguleringsplanen for området og at bygging på stedet der fundamentert allerede ligger, kommer i konflikt med gatebruksplanen og byplanen for Tønsberg sentrum. Det er planer om å bygge en gateterminal for kollektivtransport i Møllegaten ved Farmannstorvet.

Bussholdeplassene vil legge beslag på deler av arealet der den uferdige drosjebua står.

FASADE I GLASS: Slik vil den nye drosjebua på Farmannstorvet se ut, dersom finansieringen kommer på plass og byggingen blir ferdigstilt.

FASADE I GLASS: Slik vil den nye drosjebua på Farmannstorvet se ut, dersom finansieringen kommer på plass og byggingen blir ferdigstilt. Foto:

Undrende

Daglig leder Trond Bakke i Tønsberg taxi stiller seg undrende til forslaget om å avslå dispensasjonssøknaden for ferdigstillelse av drosjebua. Han mener denne prosessen har blitt vanskelig for drosjenæringen, blant annet fordi det har gått mye fram og tilbake med beskjeder og innspill.

LES OGSÅ: Vil ikke stenge Nedre Langgate før fastlandsforbindelsen er på plass

– Da vi i sin tid søkte om å få bygge drosjebua lenger inne på torget, fikk vi nei blant annet på grunn av fredede trær. Nå mener kommunen at vi skal bygge den på det stedet vi i første omgang fikk beskjed om at den ikke kunne ligge, sier Bakke.

UFORSTÅENDE: Daglig leder Trond Bakke i Tønsberg taxi stillers eg uforstående til administarsjoensn forslag om å avvise dispensasjonssøknaden for ny drosjebu på Farmannstorget.

UFORSTÅENDE: Daglig leder Trond Bakke i Tønsberg taxi stillers eg uforstående til administarsjoensn forslag om å avvise dispensasjonssøknaden for ny drosjebu på Farmannstorget. Foto:

Han mener at Tønsberg taxi ikke kan lastes for den situasjonen som har oppstått og at det mest riktige ville være at kommunen, eventuelt fylkeskommunen, som ønsker plass til bussholdeplasser i Møllegaten, tar sin del av regningen.

Tønsberg taxi har allerede brukt to millioner kroner på drosjebua. Ifølge Bakke ble den ikke ferdigstilt fordi det oppsto usikkerhet om den kunne ligge der drosjebua har hatt sin plass siden 1930-årene.

LES OGSÅ: Snart skal det renne bekker med vann i gatene ned mot Brygga. Nå er arbeidene i gang

– Det er godt at vi ikke bygde bua ferdig, for da ville utgiftene til flytting blitt enda større, sier han. Bakke mener denne saken burde kunne løses gjennom dialog.

– Det må være mulig å komme sammen og bli enige om en god løsning på denne saken, sier han.

Pålegg

Byggetillatelsen for drosjebua bortfalt i våres etter at det ikke hadde vært aktivitet på tomta på to år. UBA ga i møte i juni i år Tønsberg taxi pålegg om at de uferdige bygget skulle fjernes. Pålegget er ikke iverksatt på grunn av søknadsbehandlingen.

Tønsberg taxi søker om dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen og viser i søknaden til en leiekontrakt med Tønsberg kommune som forutsetter samme plassering som tidligere og at tidligere byggetillatelse og leiekontrakten var kjent da man startet arbeidet med gatebruksplanen.

LES OGSÅ: Fjerner 700 parkeringsplasser i sentrum

Tønsberg taxi viser i søknaden også til at det ikke foreligger noen konkret plan for plassering av drosjebu på torget og at den nåværende plasseringen er optimal for taxinæringen. Skal man vente på gatebruksplanen, vil byggeprosjektet blir ytterligere utsatt.

Artikkeltags