Suzy vil ha deg ut på sykkel i vinterkulda

VIL HA FLERE PÅ SYKKEL:  Venstres gruppeleder mener Tønsberg kommune bør legge til rette for at flere kan sykle om vinteren. I en interpellasjon i bystyret onsdag, spør Haugan ordfører Petter Berg (H) om han stiller seg positiv til et vintersykkelprosjekt.

VIL HA FLERE PÅ SYKKEL: Venstres gruppeleder mener Tønsberg kommune bør legge til rette for at flere kan sykle om vinteren. I en interpellasjon i bystyret onsdag, spør Haugan ordfører Petter Berg (H) om han stiller seg positiv til et vintersykkelprosjekt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

De tøffeste av de tøffe setter piggdekk på sykkelen og tråkker i vei vinterstid. Tendensen peker oppover, men Venstres gruppeleder Suzy Haugan vil ha flere syklister ut på vinterveiene og ber ordføreren trå til for å få fart på hjulene.

DEL

TØNSBERG: Veksten i persontrafikken skal tas med gange, sykkel og kollektiv er omkvedet i alle planer som angår samferdsel i Norge, også i Tønsberg. For at man skal oppnå målet, må flere velge bort bilen som reisemåte. Undersøkelser viser at det kan være tungt å trekke sykkelbruken oppover statistikken igjen.

Vintersykkelprosjekt

Det vil Venstres gruppeleder Suzy Haugan gjøre noe med og hun oppfordrer gjennom en interpellasjon i bystyret onsdag, ordfører Petter Berg (H) å ta initiativ til en vintersykkelprosjekt i Tønsberg.

Haugan viser i interpellasjonen at Tønsberg kommune nylig har undertegnet en bysykkelavtale med Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune. Hun mener den forplikter kommune til å satse på sykkelfremmende  tiltak.

Haugan ser for seg en vintersykkelkampanje ved at man promoterer det positive med sykling til og fra jobb i den mørke årstiden. Haugan foreslår at man i en slik kampanje kan gi de første 100 som melder seg på gratis utstyr som trengs for vintersykling.

VINTERSYKLING: Å sykle om vinteren kan være en utfordring. Nå spør gruppeleder Suzy Haugan (V) ordføreren om han vil ta initiativ til å starte et vintersyklingsprosjekt i Tønsberg.

VINTERSYKLING: Å sykle om vinteren kan være en utfordring. Nå spør gruppeleder Suzy Haugan (V) ordføreren om han vil ta initiativ til å starte et vintersyklingsprosjekt i Tønsberg. Foto:

– For eksempel et sett med piggdekk, sier hun.

To spørsmål

Ordfører Petter Berg må onsdag svare på disse to spørsmålene fra Haugan:

– Vil ordføreren ta initiativ ovenfor fylkeskommunen og Statens vegvesen om et slikt prosjekt inneværende år, eventuelt stille deg positiv til et slikt prosjekt?

 – Vil ordføreren sørge for fortgang i politisk sak om sykkelhotell i Tønsberg, som ble forespeilet i etterkant av en interpellasjon våren 2016?

Bra for helsa

– Det er ikke så farlig å sykle på vinteren som mange tror. Å sykle vinterstid er bra for helsa, man kan spare tid og sparer penger. Piggdekk, lys og reflekser, gode klær og vedlikehold sykkel har jeg forstått er noen elementer i god vintersykling, sier Haugan som legger til at det også er viktig at sykkelstiene brøytes og strøs.

Ferske tall med bakgrunn i reisevaneundersøkelser, viser at daglige sykkelreiser blant ungdom i alderen 13 til 17 år har sunket med 43 prosent siden 1991.

Da bomringen i Tønsberg ble satt i drift i 2004, økte sykkelbruken til 11 prosent. Den holdet seg oppe så lenge bommene var i drift.

Nå er sykkelandelen i Tønsberg nede i seks prosent.

Statistikk viser imidlertid at vintersykling øker. Andelen personer som bruker sykkelen om vinteren, er mye større i byer som København og Karstad i Sverige enn i Oslo.

Artikkeltags