Tønsberg kommune har fått innvilget søknad – får 70 millioner mer å rutte med

Kommunen søkte i juni 2018 Samferdselsdepartementet om lov til å utvide havnekassens bruksområde. Nå er søknaden innvilget og 70 millioner frigis til allmennyttige formål.