Camilla kjemper mot negativt inntrykk av ungdommen. – Ikke lag monstre av andres barn

Trusler om vold har vekket uro ved flere av Vestfolds ungdomsskoler i høst. Politioverbetjent Camilla Hålien Johansen frykter at reaksjonene har skapt et bilde av utrygge skoler.