Elev med trussel – skulle ha med skytevåpen på skolen

Mandag morgen ble ledelsen ved Presterød ungdomsskole gjort kjent med at at en elev hadde fremsatt trusler mot skolen.