– Det er ikke mamma, det er sykdommen

For et år siden dro Kjetil, Cecilie og Stig på kurs for pårørende til personer med demens. Det kom de styrket ut av.