Naboene til det nye prestisjebygget frykter p-kaos

Altfor få parkeringsplasser og for dårlig busstilbud, mener naboene. Bra nok, svarer kommunen, og får medhold av fylkesmannen.