Nå blir det dyrere å parkere i Tønsberg – og du må betale i flere timer

Rådmannen foreslår å øke parkeringsavgiften flere steder i Tønsberg, samt øke prisen på boligsoneparkering.