Denne boden har stått på Torvet i 70 år: – På lørdager solgte vi 100 høns på en dag

Siden 1949 har boden stått på Torvet. Den har gått fra generasjon til generasjon i familien og byttet navn flere ganger over årene. Nå er det Per Arnt Ellingsen og Merete Wedde Ellingsen som styrer boden med varer fra Nordre Skotvedt gård.