Skrinla planer om fortau i Tomsbakken: – Jeg husker det vagt

I forbindelse med at veivesenet er i gang med å plante ny allé i Tomsbakken, har flere etterspurt om ikke det samtidig kunne opprettes et gang- og sykkelfelt på strekningen.