RENSER VANNET: Alt overvann på anleggsområdet blir samlet i disse bassengene og renses før det slippes ut i fjorden på 12 meters dyp.
Kirvil Håberg Allum

Dette er en av historiens største ryddejobber

Esso Norge har besluttet å rense opp etter raffinerivirksomheten på Vallø. Arbeidet startet i fjor. Kilden til forurensningen er store mengder syrebek som nå skilles ut og brukes som brensel i sementproduksjon i Latvia.
Publisert