TØNSBERG: Flertallet i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling (UNS) i Tønsberg har vedtatt å følge rådmannens anbefaling om å sende forslag til lokal forskrift for vannscootere ut på høring. Saken skal videre til formannskap og bystyre.

Tvil

En setning i en veileder fra Samferdselsdepartementet har sådd sterk tvil om kommunenes mulighet til å sette strengere begrensninger for bruk av vannscooter enn for andre fartøyer.

LES OGSÅ: Ny instruks kan skape trøbbel for kommuner som vil forby vannscootere

– Vi må fram mot bystyret  få avklart hva som ligger i departementets veiledning, sier utvalgsleder Bent Kittelsen (Frp). Frp utgjorde sammen med Høyre og Venstre mindretallet i møtet torsdag. Ap, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og KrF utgjorde flertallet.

Kittelsen ønsker ikke å forskjellsbehandle vannscootere og vanlige fritidsbåter.

Strengere regler

I rådmannens forslag til ny forskrift innføres det strengere regler for bruk av vannscooter enn for andre fritidsbåter, blant annet at de skal holde seg lengre fra land og kjøres i sakte fart til steder der de kan kjøre fortere og eventuelt drive med vannsport.

LES OGSÅ: Vil ha felles vannscooterforskrift i skjærgården – og i disse områdene kan det bli totalforbudt

Forslaget går ut på at det ikke skal være tillatt å kjøre vannscooter i verneområder og innenfor en grense på 400 meter fra land og rundt verneområdene. Tilsvarende regler for vassdrag og innsjøer i kommunen er 500 meter.

 

Regjeringen la i sin beslutning om å oppheve forskriften fra 2013 opp til at kommunene kunne lage lokale forskrifter. I regjeringens vedtak ligger også en sidestilling av vannscootere og andre fritidsbåter.

– Signalene fra departementet handler om hvor stor rett kommunene har til å lage egne forskrifter for vannscootere. Dette er blitt en svært komplisert sak for oss. Nå skal rådmannen jobbe videre med det som er uklart slik at vi kan få en avklaring før behandlingen i bystyret, sier Kittelsen.

LES OGSÅ: Jonstang om vannscooterforbud: – Vi ønsker å gå så langt vi kan

Forskjellsbehandling

Han viser til kravet om sidestilling av de ulike typene av fritidsfartøyer.

– Skal vi forskjellsbehandle vannscootere og andre fritidsfartøyer, må dette begrunnes godt. Vi kan ikke bare si at det ene er leketøy og det andre ikke, sier Kittelsen.

Bystyret har sitt siste møte før sommerferien 21. juni. Rådmannen anbefaler at forslag til forskrift legges ut på 14 dagers høring og at ordføreren får fullmakt til å vedta ny lokal forskrift etter høringsrunden.