Frp var for sent ute. Vannscooterforskriften blir stående

INGEN LEGALITETSKONTROLL: Bent Kittelsen (Frp) sendte krav om legalitetskontroll  av vedtak om lokal vannscooterforskrift fem dager etter fristen. Dermed sier fylkesmannen nei til kontroll. Forskriften blir stående slik den er vedtatt.

INGEN LEGALITETSKONTROLL: Bent Kittelsen (Frp) sendte krav om legalitetskontroll av vedtak om lokal vannscooterforskrift fem dager etter fristen. Dermed sier fylkesmannen nei til kontroll. Forskriften blir stående slik den er vedtatt. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tønsberg Frp får ikke medhold i krav om legalitetskontroll av vedtak om ny vannscooterforskrift for Tønsberg kommune. For det første var kravet levert for sent i henhold til fristen. For det andre mener fylkesmannen at saksbehandlingen lå innenfor rammen av det tillatte.

DEL

TØNSBERG: Tønsberg bystyre vedtok 21. juni i år å sende forslag til ny vannscooterforskrift ut på høring. Fristen var satt til to uker. Ordføreren fikk fullmakt til å vedta forskriften. Forskriften blir stående etter at fylkesmannen har avvist krav om legalitetskontroll.

Legalitetskontroll

Frp gjorde flere forsøk på å få havnestyre, formannskap og bystyre med på alternative forslag. Varaordfører Bent Moldvær (Frp) fremmet i bystyret 21. juni forslag om at det ikke  innføres lokal ordensforskrift for regulering av vannscooterbruk i Tønsberg-skjærgården.

LES OGSÅ: Frykter at Træla blir racerbane for vannscootere

Moldværs forslag fikk 14 stemmer og falt.

Ironisk nok var det Bent Moldvær, som i ordfører Petter Bergs (H) fravær underskrev den endelige forskriften etter at høringen var gjennomført.

Lokal vannscooterforskrift

Det er vedtatt en lokal forskrift som regulerer bruken av vannscooter i skjærgården som ligger innenfor Tønsbergs kommunegrense.

  • Det er satt begrensninger for hvor man kan kjøre vannscooter og lignende motordrevne fartøy
  • Der er ikke tillatt i et heldekkende belte på 400 meter fra land og i verneområder og et et heldekkende belte på 400 neter fra alle verneområder.
  • Fører av vannscooter og lignende motordrevne fartøy plikter å opptre aktsomt sllik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner og miljøskader.
  • Ved kjøring i farleder skal fartsretningen følges
  • Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene
  • Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled
  • Transportkjøring i forbudsbeltet skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop
  • Det er ikke tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt

Spørsmålet om å lage lokale forskrifter ble aktualisert da regjeringen tidligere i år opphevet den nasjonale midlertidige vannscooterforskriften fra 2013.

LOKALE REGLER:Tønsberg kommune har fått lokal vannscooterforskrift. Den tillater ikke slik kjøring som her i havnebassenget i Tønsberg.

LOKALE REGLER:Tønsberg kommune har fått lokal vannscooterforskrift. Den tillater ikke slik kjøring som her i havnebassenget i Tønsberg. Foto:

En god stund etter bystyrevedtaket ble fattet, krevde tre bystyrerepresentanter for Frp, Bent Kittelsen, Anne-May Hogsnes og Ellen Eriksen fylkesmannens legalitetskontroll av bystyrets vedtak. Nå har fylkesmannen svart.

LES OGSÅ: På helgetur til Sverige med vannscooter: – Vannscootere er mye mer enn et leketøy

Det blir ingen legalitetskontroll av vedtaket som dermed blir stående. Hovedgrunnen er at kravet er fremmet for sent i forhold til fristene.

Fylkesmannen konkluderer også med at det ikke er gjort alvorlige feil i saksbehandlingen som bystyrevedtaket bygger på. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages. Dermed blir bystyrets vedtak fra 21. juni i år stående.

Bystyrerepresentant Bent Kittelsen (Frp) tar fylkesmannens beslutning til etterretning.

Ikke grunnlag for kontroll

– Vi har sett på andre løsninger og ble stoppet på dette. Saken er avgjort, sier Bent Kittelsen. Han legger til at det kanskje kan være mulighet for å justere forskriftene ved den senere anledning.

LES OGSÅ: Lurer du på hvilke vannscooter-regler som gjelder? Politiet har et enkelt råd

Håndteringen av arbeidet med å lage egen forskrift for vannscootere i Tønsberg får noe kritikk av fylkesmannen som viser til kort høringsfrist midt i ferien og at det ikke ble foretatt en ny konkret gjennomgang av de sentrale dokumentene i forbindelse med vurdering av den lokale forskriften.

Fylkesmannen har, på tross av disse forholdene, blant annet med eventuelle saksbehandlingsfeil som følge av mangelfull medvirkning eller høring, ikke funnet grunnlag for å vurdere forskriftsvedtaket på eget initiativ.

Det legges imidlertid til i fylkesmannens brev at det er uheldig at kommunens saksutredning ikke foretar en ny og konkret gjennomgang av momentene som er vektlagt i forbindelse med vurderingen av lokal forskrift.

Artikkeltags