TØNSBERG: Tønsberg bystyre vedtok 21. juni i år å sende forslag til ny vannscooterforskrift ut på høring. Fristen var satt til to uker. Ordføreren fikk fullmakt til å vedta forskriften. Forskriften blir stående etter at fylkesmannen har avvist krav om legalitetskontroll.

Legalitetskontroll

Frp gjorde flere forsøk på å få havnestyre, formannskap og bystyre med på alternative forslag. Varaordfører Bent Moldvær (Frp) fremmet i bystyret 21. juni forslag om at det ikke  innføres lokal ordensforskrift for regulering av vannscooterbruk i Tønsberg-skjærgården.

LES OGSÅ: Frykter at Træla blir racerbane for vannscootere

Moldværs forslag fikk 14 stemmer og falt.

Ironisk nok var det Bent Moldvær, som i ordfører Petter Bergs (H) fravær underskrev den endelige forskriften etter at høringen var gjennomført.

Lokal vannscooterforskrift

Det er vedtatt en lokal forskrift som regulerer bruken av vannscooter i skjærgården som ligger innenfor Tønsbergs kommunegrense.

  • Det er satt begrensninger for hvor man kan kjøre vannscooter og lignende motordrevne fartøy
  • Der er ikke tillatt i et heldekkende belte på 400 meter fra land og i verneområder og et et heldekkende belte på 400 neter fra alle verneområder.
  • Fører av vannscooter og lignende motordrevne fartøy plikter å opptre aktsomt sllik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner og miljøskader.
  • Ved kjøring i farleder skal fartsretningen følges
  • Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene
  • Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled
  • Transportkjøring i forbudsbeltet skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop
  • Det er ikke tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt

 

Spørsmålet om å lage lokale forskrifter ble aktualisert da regjeringen tidligere i år opphevet den nasjonale midlertidige vannscooterforskriften fra 2013.

 

En god stund etter bystyrevedtaket ble fattet, krevde tre bystyrerepresentanter for Frp, Bent Kittelsen, Anne-May Hogsnes og Ellen Eriksen fylkesmannens legalitetskontroll av bystyrets vedtak. Nå har fylkesmannen svart.

LES OGSÅ: På helgetur til Sverige med vannscooter: – Vannscootere er mye mer enn et leketøy

Det blir ingen legalitetskontroll av vedtaket som dermed blir stående. Hovedgrunnen er at kravet er fremmet for sent i forhold til fristene.

Fylkesmannen konkluderer også med at det ikke er gjort alvorlige feil i saksbehandlingen som bystyrevedtaket bygger på. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages. Dermed blir bystyrets vedtak fra 21. juni i år stående.

Bystyrerepresentant Bent Kittelsen (Frp) tar fylkesmannens beslutning til etterretning.

Ikke grunnlag for kontroll

– Vi har sett på andre løsninger og ble stoppet på dette. Saken er avgjort, sier Bent Kittelsen. Han legger til at det kanskje kan være mulighet for å justere forskriftene ved den senere anledning.

LES OGSÅ: Lurer du på hvilke vannscooter-regler som gjelder? Politiet har et enkelt råd

Håndteringen av arbeidet med å lage egen forskrift for vannscootere i Tønsberg får noe kritikk av fylkesmannen som viser til kort høringsfrist midt i ferien og at det ikke ble foretatt en ny konkret gjennomgang av de sentrale dokumentene i forbindelse med vurdering av den lokale forskriften.

Fylkesmannen har, på tross av disse forholdene, blant annet med eventuelle saksbehandlingsfeil som følge av mangelfull medvirkning eller høring, ikke funnet grunnlag for å vurdere forskriftsvedtaket på eget initiativ.

Det legges imidlertid til i fylkesmannens brev at det er uheldig at kommunens saksutredning ikke foretar en ny og konkret gjennomgang av momentene som er vektlagt i forbindelse med vurderingen av lokal forskrift.