Den sentrale forskriften med forbud mot bruk av vannscooter ble opphevet av Stortinget i 2016. Med opphevingen ble det opp til kommunene å fastsette regler for bruk av slike farkoster. I Færder nasjonalpark gjelder et generelt forbud i egen forskrift for nasjonalparker.

Ingen lokal forskrift

Tønsberg kommune innførte i 2017 en midlertidig forskrift med forbud mot vannscooter i kommunens farvann. Vedtaket innebar også at saken skulle vurderes på ny før årets sommersesong. Tønsberg havnestyre fikk saken på bordet mandag.

LES OGSÅ: Vannscooter: Rådmannen ønsker ikke lokale begrensninger

Havnestyret vedtok enstemmig at det ikke skal lages en lokal ordensforskrift etter havne- og farvannsloven med spesielle bestemmelser for bruk av vannscooter. Havnestyret vedtok i tillegg å be rådmannen legge fram saken på ny høsten 2018 for å evaluere bruken av vannscootere i Tønsberg kommunes farvann i kommende sommersesong.

Følger med

Med vedtaket mandag har havnestyret opphevet den midlertidige forskriften fra 2017. Den lokale forskriften om bruk av og orden i havner trer igjen i kraft. I havnestyrets vedtak gjøres det klart at Tønsberg kommune vil følge utviklingen i bruk av vannscooter i tiden som kommer samtidig som man avventer en klargjøring av regelverket.

LES OGSÅ: Frp var for sent ute. Vannscooterforskriften blir stående

Vannscootere er definert som fritidsfartøy på lik linje med andre fartøyer. Dette er presisert i et brev fra Kystverket til Horten kommune i oktober 2017. I brevet går det fram at en diskriminering av en type fritidsfartøy framfor andre må være saklig begrunnet.

Ingen store problemer

Kystverket Sørøsts holdning er at bruk av vannscootere reguleres som andre fritidsbåter og aktiviteter.

– Vi kan ikke se at lovlig bruk av vannscooter er av en såpass spesiell karakter at det fordrer eget forbud og regelverk, skriver Kystverket i brevet. Politiet i Tønsberg oppsummerte høsten 2017 at det ikke var store problemer med overtredelse av det midlertidige regelverket for vannscootere.

Fornøyd

Politidistrikt Sør-Øst ønsker ensartede regler for fritidsbåter og viser til at eget regelverk for bruk av vannscootere kan være vanskelig å håndheve.

LES OGSÅ: Nå kan den truede kysttorsken få egne reservater

I nabokommunene Færder og Sandefjord er det våren 2018 fattet vedtak om at det ikke innføres lokale ordensforskrifter med særskilte bestemmelser om vannscooter.

– Vi er veldig fornøyd med vedtaket, men det har tatt altfor lang tid, sier leder Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund. Forbundet har registrert at de seks kommunene som i fjor innførte egne forskrifter om vannscooterkjøring har opphevet dem igjen.