Tønsberg kommune lager vannscooterforskrift som hastesak

FORBUDT: I forslag til lokal vannscooterforskrift for Tønsberg blir det tillatt å kjøre til til områder der man kan leke med farkosten. Den typen aktivitet som vises her i Byfjorden, blir ikke tillatt.

FORBUDT: I forslag til lokal vannscooterforskrift for Tønsberg blir det tillatt å kjøre til til områder der man kan leke med farkosten. Den typen aktivitet som vises her i Byfjorden, blir ikke tillatt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tønsberg kommune jobber på spreng for å få behandlet og sendt en lokal forskrift om vannscootere ut på høring før sommeren. Bystyret får saken 21. juni, og målet er å få en forskrift på plass etter svært kort høringstid. Ordføreren skal fatte vedtaket.

DEL

TØNSBERG: Regjeringen opphevet tidligere i vår den sentrale forskriften for bruk av vannscootere, men ga samtidig kommunene anledning til å lage egne forskrifter. Tjøme og Nøtterøy er i gang med å lage egne forskrifter. Tønsberg følger etter.

Sidestilles

Regjeringens oppheving av forskriften fra 2013 innebærer at vannscootere sidestilles med andre typer fritidsbåter.

Et forslag til lokal forskrift setter klare begrensninger i bruk av vannscooter i farvannet utenfor Tønsbergs strandlinje. I forslaget, som skal behandles i utvalg for nærings- og samfunnsutvikling (UNS), havnestyret, formannskapet og bystyret, anbefales det forbud mot kjøring med vannscooter i et belte 400 meter ut fra land.

LES OGSÅ: Innfører krav om førerkort for vannscooter på rekordtid

Det blir ikke tillatt å kjøre vannscooter i verneområder og innenfor en grense på 400 meter rundt verneområdene. Tilsvarende regler for vassdrag og innsjøer i kommunen er 500 meter.

Transportkjøring

I forslaget til ny, lokal forskrift for Tønsberg kommune, legges det opp til at man kan transportere seg med vannscooter gjennom forbudsfeltene for å komme seg til områder det kjøring er tillatt. Transportkjøringen skal skje i farleden.

LES OGSÅ: Vil ha felles vannscooterforskrift i skjærgården – og i disse områdene kan det bli totalforbudt

Man skal holde en avstand på 30 meter fra land og ikke kjøre fortere enn fem knop. Det går klart fram av forslaget til ny forskrift at det under transportkjøringen ikke er tillatt med bølgehopping, kjøring i sikksakk mellom andre fartøy eller skape situasjoner som gir fare for kollisjon.

Forskriften setter forbud mot kjøring i verneområder, på elver og innenfor badebøyer som er satt ut ved oppmerkede badeområder.

Forbud på Tjøme

Etter bystyrets behandling 21. juni sendes et forslag til ny forskrift ut på høring med to ukers høringsfrist forutsatt politisk vedtak. Rådmannen anbefaler at ordføreren gis fullmakt til å vedta forskriften om det ikke kommer uttalelser som gjør det vanskelig å fatte vedtak på en slik måte.

LES OGSÅ: Her kjører han vannscooter ulovlig i nasjonalparken

Forslag til lokal forskrift for Tønsberg kommune samsvarer med den som er foreslått på Nøtterøy. Tjøme kommune har vedtatt en å sende ut på høring en forskrift som innebærer forbud mot kjøring med vannscooter i kommunens farvann der det er fartsbegrensninger på fem og 30 knop.

Det innebærer i praksis et totalforbud mot vannscooter i tjømeskjærgården som ligger utenfor nasjonalparken der det fra før er forbud i samsvar med verneforskriften.

Artikkeltags