Her ville vellet beholde 30-grensa, men kommunen hadde helt andre planer

Endelig blir det gang- og sykkelvei langs Ulvikveien. Men ikke alle er fornøyd med at fartsgrensa skal økes.