Nå vil Liv Margit ha kloa i milliardene

VIL HA PENGER: Høyre-politiker Liv Margit Karto vil ha mer statlige penger til en grønn trafikksatsing i Vestfold-byene. Neste helg tar hun saken opp på sitt eget partis landsmøte.

VIL HA PENGER: Høyre-politiker Liv Margit Karto vil ha mer statlige penger til en grønn trafikksatsing i Vestfold-byene. Neste helg tar hun saken opp på sitt eget partis landsmøte. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Nå må Vestfold også få tildelt byvekstavtaler om samferdsel, mener Liv Margit Karto (H). I beste fall kan det utløse milliarder av kroner i statlige bidrag til kollektivtilbud, gang- og sykkelveier.

DEL

Til Høyres landsmøte på Gardermoen 6. – 8. april foreligger det et forslag om at det innføres bymiljøavtaler i flere byområder enn dem som nå er aktuelle. Ifølge Samferdselsdepartementet vil bymiljøavtalene i årene fremover bli avløst av såkalte byvekstavtaler. Hensikten er uansett at befolkningsveksten i byene ikke skal medføre økt biltrafikk og utslipp av klimagasser.

– Vestfold er opptatt av å få fatt i pengene som ligger i byvekstavtalene, sier Liv Margit Karto, som er Høyres gruppeleder i Vestfold fylkesting.

LES OGSÅ: Bygger 460 parkeringsplasser under Haugar: Skal frakte 20 lastebillass ut av fjellet hver dag

På landsmøtet vil hun derfor ta til orde for at ordningen utvides, slik at også Vestfoldbyen – Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik – også får delta. Målet er å få del i potten som settes av i Nasjonal Transportplan når den rulleres neste gang i 2020 – 21.

– En av grunnene til at vi vil være med er at vi på mange måter er flinkest i klassen. Vi gjør mye i Vestfoldbyen både når det gjelder kollektivsatsing og utbygging av gang- og sykkelveier, hevder Karto.

LES OGSÅ: Rune vil at du skal betale mindre hver gang du passerer – men totalt skal bilistene betale 80 prosent av gigantregningen

Kraftig sykkelveiøkning

Hun peker på Bypakke Tønsberg, der ett av hovedmålene er at all trafikkvekst skal skje gjennom kollektivbruk, gange og sykling. Også i Larvik foreligger det planer om en bypakke som skal legge til rette for det samme. Antallet kilometer gang- og sykkelvei i Vestfold har også økt kraftig i de senere år, fra 111 km i 2014 til 233 i 2017.

LES OGSÅ: Petter Berg: Glad for at prosessen er kommet videre

– Jeg tror vi bikker 250 km i år, sier Liv Margit Karto.

Det er bred enighet om at god planlegging er en nøkkel til å lykkes med å få biltrafikkveksten til å flate ut. Skal flere velge å busse, sykle eller gå, må utbygging av nye boliger og arbeidsplasser gå hånd i hånd med utvikling av veinett og bussruter.

LES OGSÅ: Petter jubler: Tønsberg vokser raskest av alle byene i Vestfold

– Her er RPBA (regional plan for bærekraftig arealpolitikk, journ.anm.) viktig. Den er vi i ferd med å rullere. Vi i Vestfold har en bedre arealplanlegging enn noen andre. Vi jobber også med en transportplan regionalt. Hovedoverskriften er nullvekst i biltrafikk, og nøkkelen er at planlegging av arealbruk og transport samordnes, sier Karto.

LES OGSÅ: Nå blir det bomring i Drammen også

Milliarder i potten

Men selv om Vestfold får til en del på egen hånd og ved hjelp av lokal bomfinansiering, vil byvekstavtale kunne bety vesentlig mer ressurser til «grønn» trafikk i fylkets byer. Potten staten har forespeilet å bruke gjennom byvekstavtaler i Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029 er på hele 66,4 milliarder kroner.

– Gjennom byvekstavtalene går staten også inn med inntil 50 prosent av finansieringen, sier Karto.

Til sammenligning legges det opp til en bompengeandel på ca. 80 prosent for Bypakke Tønsberg-regionen. Resten skal dekkes av fylkeskommunen, staten bidrar ikke med noe.

LES OGSÅ: Felleslista Rødt/SV i Færder går for senketunnel

– Vi skjønner ikke hvorfor Vestfoldbyen ikke har fått delta når områder som Buskerudbyen (Drammen og omegn, journ.anm.), Grenland og Nedre Glomma er aktuelle. Våre byer ligger også tett, mener Liv Margit Karto.

– Derfor mener vi at flere byer må med, og at de 66 milliardene må bli enda flere, legger hun til.

LES OGSÅ: 225.000 kr i støtte til skitunnelen i Holmestrand etter at Høyre snudde

Karto nevner Nord-Jæren (Stavanger og Sandnes med omegn, journ.anm.) som et eksempel på hva byvekstavtaler kan gi.

– Her bygger de Nord-Europas lengste bussvei midt i hovedtrafikkårene. De får 5,1 milliarder kroner av staten til sin bypakke gjennom sin nye byvekstavtale, sier Karto. Det er mer enn Bypakke Tønsberg er beregnet å koste totalt.

Også andre partiers fylkeslag i Vestfold jobber for å få byvekstavtale lokalt. Vestfoldbyen har dessuten allierte i andre byregioner: Bodø, Haugesund/Karmøy, Ålesund og Arendal/Grimstad, som har samme målsetting.

– Jeg håper vi får til byvekstavtaler gjennom Nasjonal Transportplan fra 2022, og gjerne sammen med disse samarbeidspartnerne, sier Liv Margit Karto.

Artikkeltags