Politikerne vil ikke ha «båndlegging» i Slagendalen og rundt Jarlsberg

Artikkelen er over 1 år gammel

Tønsberg kommune vil trolig pådra seg innsigelser etter at bystyret tok ut hensynssoner rundt Jarlsberg og i Slagendalen av kommuneplanens arealdel. Sonene skal verne kulturminner, men politikerne mener vernet er godt nok ivaretatt med kulturminneloven.