En gruppe nedsatt av rådmannen i Tønsberg vil legge fram et forslag om å omgjøre Tønsberg Parkering fra kommunalt aksjeselskap til kommunal virksomhet og å selge datterselskapet Parkeringsselskapet AS.

Gruppen er delt, og ikke uventet tilhører daglig leder i Tønsberg Parkering Egon Bjune mindretallet som ønsker at driften av kommunens parkeringsplasser skal fortsette som i dag, i et kommunal aksjeselskap.

I et brev til Tønsberg kommune, anbefaler Bjune og Wang å utsette en eventuell nedlegging av selskapet i påvente av den nye parkeringsforskriften som er på trappene.

– Vi er organisert i samsvar med den nye forskriften, sier Bjune som frykter at en nedlegging av Tønsberg Parkering vil medføre at mye arbeid må gjøres om igjen for å tilfredsstille den kommende forskriften.

Profesjonell aktør

Det vises også til et notat utarbeidet av konsulentfirmaet Rambøll i mai i år der det konkluderes med at Tønsberg kommune er, gjennom sin organisering av parkeringsvirksomheten, en av de mest profesjonelle aktørene både på offentlig og privat parkering.

– Vi har brukt mye tid på å modernisere og effektivisere selskapet, og er klare til å høste fruktene av mange års arbeid, sier Egon Bjune.

Han legger til at det er eierens fulle rett til å gjøre hva som menes best med selskapet, men han er ikke i tvil om hva han mener om et forslag om å legge ned selskapet og omgjøre det til kommunal virksomhet.

Politisk styring

I tillegg til at flertallet i arbeidsgruppen anbefaler å omgjøre Tønsberg Parkering til kommunal virksomhet, anbefaler den å selge Parkeringsselskapet AS som er etablert for å konkurrere med andre private parkeringsselskaper.

Det var opposisjonsleder Per Martin Aamodt (Ap) som fremmet forslag om å få en utredning av Tønsberg Parkerings organisering da utvalg for finans, plan og næring (FPN) i mai i år behandlet forslag om organisering av teknisk sektor.

– Kommunens parkeringspolitikk bør ikke organiseres som aksjeselskap. Vi bør ha politisk styring med virksomheten enten gjennom teknisk utvalg eller FPN, sier Aamodt som legger til at han ikke har noe å utsette på driften av Tønsberg Parkering.