Torp slipper innflygningsavgift

Samferdselsdepartementet har nå bestemt at Torp Sandefjord Lufthavn ikke skal måtte betale avgift for såkalte innflygningstjenester.