Olav teller bilistene som kjører ulovlig i Gauterødveien

I løpet av en times morgenrush har Olav Kaarstein telt opp mot 170 bilister som bryter trafikkreglene.