Sikret kontrakter verdt 2,6 milliarder kroner

Økt fart og flere avganger betyr også nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker (13,6 km). Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. Byggingen starter allerede i 2019 og skal være klar i 2024.

Økt fart og flere avganger betyr også nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker (13,6 km). Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. Byggingen starter allerede i 2019 og skal være klar i 2024. Foto:

– Vi er svært godt fornøyd med å inngå to kontrakter med så kompetente aktører, sier prosjektdirektøren for utbyggingen på Vestfoldbanen.

DEL

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen skal sikre flere tog mellom Tønsberg og Oslo, og gi pendlerne en mer effektiv hverdag.

Nå har Bane Nor delt ut to nye kontrakter i prosjektene som omfatter dobbeltsporprosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.

Kontraktene som har en samlet verdi på 2,6 milliarder kroner er tildelt Veidekke Entreprenør AS, Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS.

– Vi er svært godt fornøyd med å inngå to kontrakter med så kompetente aktører, sier prosjektdirektør for utbyggingen på Vestfoldbanen, Lars Tangerås. Arbeidene skal stå ferdig i 2024.

Dette skal gjøres

Mellom Nykirke og Barkåker skal Arbeidsfellesskapet NRC og NRC Anlegg AS utføre alle de jernbanetekniske arbeidene.

Kontrakten har en verdi på 793 millioner kroner.

Tangerås forteller at det var i alt åtte selskaper som søkte om prekvalifisering, herunder alle de store norske jernbanetekniske entreprenørene.

– Fire selskaper ble prekvalifisert og samtlige av disse ga tilbud, det er vi veldig fornøyde med, sier Tangerås.

Mellom Drammen og Kobbervikdalen skal Veidekke Entreprenør AS bygge en 540 meter lang betongtunnel, som går over i en 290 meter lang løsmassetunnel under Strømsåsen.

Kontrakten har en verdi på rett i overkant av 1,8 milliarder kroner.

Tidligere i høst signerte Bane Nor også kontrakt med Veidekke Entreprenør AS om bygging av seks kilometer bergtunnel gjennom Strømsåsen i Drammen. Kulverten og løsmassetunnelen skal koble seg på denne bergtunnelen.

I Drammen skal det også bygges dobbeltspor. Kontrakten som nå ble tildelt omfatter en 540 meter lang betongtunnel som går over i en 290 meter lang løsmassetunnel.

I Drammen skal det også bygges dobbeltspor. Kontrakten som nå ble tildelt omfatter en 540 meter lang betongtunnel som går over i en 290 meter lang løsmassetunnel.

Artikkeltags