Dette svarer veivesenet om fotobokser i Frodeåstunnelen

Ville blitt stoppet av samferdselsministeren.