Vi har vel opplevd det alle sammen. Enten å bli tutet på i en rundkjøring eller selv å ligge på hornet i aggresjon over andre bilisters manglende kjøreferdigheter. Det er blitt gjort før, men vi prøver igjen: Å slå fast hvordan man skal oppføre seg i rundkjøringen en gang for alle.

Kommunikasjon

Men så lett er det ikke.

– Det er faktisk ikke egne regler for rundkjøringer, sier Per Boberg hos Juliussen Trafikkskole i Tønsberg.

– En rundkjøring skal oppfattes som et vanlig kryss, men vi kjøreskolelærere opplever konstant mye forvirring rundt det å forsere en rundkjøring, sier han.

Men hvis det var så enkelt, burde det vel ikke være så vanskelig for mange?

– Det viktigste en bilist kan gjøre er å kommunisere godt med de andre bilistene i rundkjøringen. Det gjør man ved å avpasse farten, plassere seg riktig og å vise tegn. Mange kjører altfor fort gjennom rundkjøringene. Det er en grunn til at det er vikepliktskilt foran en rundkjøring, sier Boberg.

Det er ikke påbudt å blinke før rundkjøringen hvis du skal til venstre, men du skal alltid blinke deg ut av rundkjøringen. Boberg anbefaler likevel sterkt å blinke til venstre før rundkjøringen hvis det er den veien du skal (se illustrasjon nederst i saken).

– Noen skal på død og liv ikke gjøre mer enn man er pålagt å gjøre, men jeg pleier å si til elevene mine at det ikke er noe i veien med å vise hvor du skal. Jeg sier derfor at man alltid skal blinke til venstre i forkant av rundkjøringen når det er den veien du skal, sier Boberg.

 

Flett rett

Fletting er også noe mange er usikre på hvordan man skal gjøre. Er det lov å bruke venstre felt hvis det er kø i høyre felt?

– Høyre felt er gjennomgående kjørefelt, og det er det du skal bruke. Vi har høyrekjøring i Norge, det er derfor du skal bruke høyre kjørefelt under fletting. Er det imidlertid mye trafikk kan du også bruke venstre felt. Jeg forteller elevene mine at de skal bruke høyre felt hvis det er mulig, sier Boberg.

 

Statens vegvesen har laget flere videoer som forklarer hvordan du trygt skal komme deg gjennom rundkjøringer av ulik størrelse. Se og lær HER!