På egen tid sørger lærerne for at mødrene blir kjent: – Dette er Ernas integreringsløft i praksis

På Træleborg skole har en gruppe lærere satt i gang et initiativ for å skape en sosial arena for innvandrermødrene på skolen. – Integrering på grasrotnivå, mener initiativtakerne.