Der Kristin bor nå, er det andre regler som gjelder: – Jeg tråkker stadig i salaten

Der Kristin jobber, sitter det en nordisk kollega i hvert hjørne.