Uheldig mann rygget inn i bom

Da bilisten skulle rygge gikk det litt for fort.