Ba om fem måneders fengsel, men retten var uenig: – En nødvergehandling er ikke bare straffri, men også lovlig

Påtalemyndigheten ba om fem måneders fengsel. Men i tingretten ble mannen frifunnet.