Busselskapet fattet mistanke til sjåføren fordi han hadde unormalt mange annulleringer av billetter som var kjøpt kontant fra desember 2015.

I løpet av en periode på ti måneder hadde han annullert 838 billetter på sine ruter, flere av dem i Vestfold, skriver NRK. Det var mer enn ti ganger så mange som den sjåføren som hadde annullert nest flest. Annulleringene var også bare gjort på billetter kjøpt kontant, aldri på kort.

Busselskapet mistenkte derfor at sjåføren annullerte billettkjøp, og tok pengene selv. Da busselskapet innkalte sjåføren til møte innrømmet han ifølge møtereferatet å ha underslått nesten 35.000 kroner, men han trakk senere tilståelsen.

Busselskapet anmeldte sjåføren, som 20. november møtte i Drammen tingrett. Der avviste bussjåføren at han hadde underslått penger, og hevdet at det måtte være teknisk feil. Han er uforstående til hvorfor han hadde så mange annulleringer. Videre forklarte han at han trakk tilståelsen fordi han ikke skjønte hva han hadde undertegnet på.

Retten tror ikke på bussjåføren, og mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at han underslo billettpengene. Retten peker blant annet på at annulleringer kun er gjort på kontantkjøp, aldri på kort. Han har heller ikke levert inn oppgjør for de turene hvor det har vært påfallende mange annulleringer.

– Retten legger dette til grunn og finner det sannsynlig at tiltalte ved dette har forsøkt å skjule sitt høye antall annulleringer overfor arbeidsgiver, skriver retten i dommen.

Retten påpeker også at sjåføren hadde normalt antall annulleringer fram til desember 2015. Da skjøt antallet annulleringer plutselig i været.

Retten dømmer sjåføren til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner.

Sjåføren mistet jobben etter underslaget.