De har færre, men mer alvorlige saker enn før: Voldssaker troner på toppen av lista

Konfliktrådet i Vestfold har i løpet av det første halvåret i 2019, mottatt 123 saker. Dette er 30 prosent færre saker enn i fjor.