Den nye sentralen blir en tro kopi av den eksisterende og skal fungere som reserveløsning hvis hovedsentralen på Marienborg i Trondheim får uforutsette problemer eller driftsstans.

– Den nye sentralen skal ligge et annet sted i Trondheim og bli "fjernstyrt". Dermed får vi dobbelt opp av blant annet datasentraler og strømforsyningsanlegg, noe som gjør oss enda mindre sårbare enn i dag, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Mandag kveld sto togene i hele landet stille i tre timer på grunn av en kortslutning og brann i en datasentral ved operasjonssentralen på Marienborg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) reagerte da med undring over at en så liten systemsvikt i 2010 kunne slå ut all jernbanedrift i Norge.

Reserveløsning

Ifølge Jernbaneverket begynte planleggingen av den nye operasjonssentralen for et drøyt år siden, uavhengig av de store problemene denne vinteren.

– Denne sentralen gjør oss bedre rustet. Vi kan for eksempel ved en brann i hovedsentralen flytte over personell og være operative ved den nye sentralen, sier Bakken.

Han understreker at dette bare er et ledd i en hel pakke med tiltak som blir iverksatt framover.

Beklager togkaos

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) beklager de mange togforsinkelsene denne vinteren.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen som folk har opplevd i vinter, sier hun til NRK.

Kleppa lover intensivert innsats for at rutetidene skal holdes.

Gamle signalanlegg

I løpet av det kommende året skal gamle signalanlegg byttes ut. Det er dessuten varslet en oppgradering av infrastrukturen på jernbanenettet i Oslo-området.

Jernbaneverket har fått massiv kritikk fra flere hold på grunn av hyppige forsinkelser og togstans denne vinteren, og de innrømmer svakhetene.

– Vi må levere et bedre produkt. Det vi har sett i vinter, har vært for dårlig, mener Bakken. (NTB - Pål Mathisen)