VESTFOLD: Bla opp mer og dropp svart arbeid. Det er beskjeden fra politimesteren og fylkesmannen i Vestfold. De frykter at mafia kan få fotfeste i fylket.

Nå går flere statlige etater sammen mot svart arbeid i byggenæringen. Politimesteren viser til Oslo, der 95 prosent av malernæringen styres av albansk mafia, skriver Østlands-Posten.

– Hvis dette får fortsette, kan vi få mafialignende tilstander, advarer politimester Rune Bård Hansen, om utviklingen og bruken av svart arbeid i byggenæringen i Vestfold.

Står sammen

Nå planlegger de felles aksjoner med politiet, Arbeidstilsynet og Skatt sør for å stoppe svart arbeid hos private, men også hos entreprenører som benytter seg av svarte underentreprenører.

Fylkesmannen går i bresjen for samarbeidet, som har et eget sekretariat og jevnlige møter for å planlegge aksjoner.

Etatene, inkludert NAV, ønsker en klargjøring av grensene for hva de kan utveksle av informasjon, slik at de i større grad kan hjelpe hverandre å stoppe kriminalitet og ulovligheter rundt svart arbeid.

– Vi blir sittende på hver vår tue, mener Hansen.

Endre holdninger

Holdningen til svart arbeid som kriminalitet, er ikke den samme som folk flest har til andre ulovligheter, mener de.

Målsettingen er derfor å skape en holdningsendring blant folk flest, slik at svart arbeid ikke aksepteres slik som i dag, men blir sett på med samme øyne som for eksempel forsikringssvindel.

– Ellers blir det et håpløst kappløp på bakglatte ski, konstaterer fylkesmannen.

Konsekvenser

Fylkesmannen og politimesteren minner om at useriøse aktører kan benytte seg av folk uten arbeids- og oppholdstillatelse som får lav lønn og ingen overtid, at det er dårlig sikring av arbeidsplassen og at folk som kjøper svart arbeid kan få dårlig kvalitet for pengene.

De kan også glemme å reklamere, da alt har foregått svart. De som kjøper svart arbeid, for eksemple for å vedlikeholde og bygge hytter og hus, risikerer også å havne i fengsel.

– Vi kan jo stille det retoriske spørsmålet; vil folk i Vestfold at 95 prosent av malernæringen skal styres av albansk mafia, påpeker Lae, som tror folk blir blendet av pris, og ikke tenker på konsekvensene ved blant annet manglende reklamasjon.

Åpne grenser

Politimesteren viser til at muligheten for å få utført svart arbeid har økt i takt med arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa.

– Etter EU-utvidelsen har dette skalert voldsomt, påpeker Hansen.

Fylkesmannen mener folk flest må være villige til å betale mer for å få bukt med problemet, som kan føre til at lærlinger ikke får muligheten og at næringa til slutt er kriminalisert.

– Hver enkelt har et samfunnsansvar om ikke å kjøpe svart arbeid, sier Lae.