I en pressemelding begrunner de tidligere fylkesstyremedlemmene utmeldingen blant annet med at partiledelsen «bryter egne vedtekter, overkjører landsmøtevedtak, partiets tillitsvalgte, og kamuflerer og fortier åpenbare sannheter».

Videre kommer de med beskyldninger om manglende regnskap og at partiet illegitimt skal ha benyttet blant annet statlige overføringer og enkelte fylkeslags andre inntekter, til privat forbruk.

– Vi beklager på egne vegne at vi har frontet partiet, og brukt vår tid, krefter og penger på partiet, og fraråder å gi Demokratene støtte eller stemme, står det i pressemeldingen, som er undertegnet av Bjørn J. Skagen,  Paul M. Jensen, Greta I. Bye, Gerd K. Johansen, Marit J. Martiniussen og  Erik K. Østensen.

Generalsekretær Kjell-Arne Sælleg mener anklagene mot partiet er grunnløse.

– Dette er en ren slarvehistorie. Regnskapet de etterlyser har de nå fått. At vi har brukt penger til privat forbruk er heller ikke riktig, de er blitt brukt i partisammenheng. Medlemmene sa dessuten opp sine verv allerede i mai, sier han.