Samtidig går Buskerud sammen med Østfold og Akershus.

– Vi kan fortsatt få en sammenslåing med Buskerud, men da må partiene i Vestfold stå samlet og slutte å snakke om BTV, mener Lene Westgaard-Halle (H).

Det er bare cirka tre uker siden partiene i Vestfold fylkesting sammen sendte et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der budskapet var at Vestfold ikke ønsker å bli stående alene sammen med Telemark. Likevel er det nettopp det som nå ligger an til å skje.

Trolig enige om fremtidens regioninndeling

Ifølge Aftenposten var det tirsdag kveld klart at regjeringspartiene og støttepartiene på Stortinget er enige om fremtidens regioninndeling i Norge.

– Det Aftenposten erfarer er også hva vi erfarer, sier fylkespolitiker og stortingskandidat Lene Westgaard-Halle (H).

Vestfold-politikerne har hele tiden hatt en region av Buskerud, Telemark og Vestfold som sitt primære ønske. Det samme vil også Telemark, mens Buskerud har sagt nei til BTV, men gjerne har villet ha med Vestfold i en storregion rundt Oslofjorden, "Viken". Når det nå ser mørkt ut for BTV, tror Lene Westgaard-Halle at det i hovedsak skyldes to ting:

–  Viken-fylkene har forhandlet hele veien, og har blitt enige om hvordan regionen skal være hvis de blir slått sammen, sier Lene Westgaard-Halle.

Riktignok har flertallene i fylkestingene både i Østfold og Akershus vendt tommelen ned for det fremforhandlede resultatet, men Westgaard-Halle poengterer at de alle tre ønsker seg Viken i en eller annen form - enten bare en Viken Øst uten Buskerud, eller Viken med Oslo eller den regionen som nå ser ut til å bli noe av.

– Akkurat det har man registrert i Oslo, sier Westgaard-Halle, som mener det andre som har blitt avgjørende er at Vestfold ikke har flagget noe tydelig alternativ til BTV.

LES OGSÅ: Høyskolen skal kutte 30 årsverk

BTV er dødt

– Det var riktig å være tydelig for BTV, som ville vært en veldig bra region. Men da signalene kom om at BTV neppe ble noe av, burde vi vært tydelige på at Viken var alternativet vårt, mener Lene Westgaard-Halle.

Hun peker på at både innbyggere og næringsliv i Vestfold er langt mer orientert mot Buskerud og Oslo-regionen enn mot Telemark, og at det derfor er viktig for oss å signalisere at vi ønsker å høre sammen med Buskerud, selv om BTV er dødt.

–  I motsatt fall risikerer vi at nordfylket søker om grensejustering og havner i Viken, mens Vestfold fra Tønsberg og sydover bare blir et hjørne av Telemark, sier Lene Westgaard-Halle.

Hun tolker imidlertid sine partifeller på Stortinget slik at det fortsatt kan være mulig å få til en løsning der Vestfold går sammen med naboen i nord, men at det krever full enighet mellom partiene i vårt eget fylkesting og at vi nå slutter å snakke om BTV.

LES OGSÅ: Elever fra hele Vestfold søker seg til denne linja. Og de fleste dropper russefeiringen (+)

Gjennomføres i 2020

Regionreformen vil redusere 19 fylker til 10 eller 11 regioner, pluss Oslo, meldte Aftenposten tirsdag kveld.

Dette vil skje fra 1. januar 2020 og ingen fylker vil foreløpig deles, skriver Aftenposten.

  • Telemark og Vestfold blir til én region, selv om begge helst også ville ha med seg Buskerud. Navnet er ikke avklart.
  • Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til én region rundt Oslo som kan bli kalt Viken.
  • Hordaland og Sogn og Fjordane har sagt ja til hverandre, og blir til Vestlandet.
  • Rogaland får stå alene.
  • Hedmark og Oppland blir region Innlandet, selv om begge sa nei til hverandre.
  • Sør- og Nord-Trøndelag har allerede fattet positive vedtak, og går sammen til Trøndelag.
  • Møre og Romsdal ønsker å stå alene. Det får fylket lov til.
  • Aust- og Vest-Agder er enige om en sammenslåing, og slås sammen til Agder.
  • Nord-Norge overlates til Regjeringen å vurdere. De fire partiene ber Regjeringen sette i gang en prosess der det brukes litt tid på å finne en inndeling i én eller to regioner – enten Nordland/Troms og Finnmark, eller alle tre fylkene sammen til én region.
  • Oslo får som ventet stå alene.

Uenige

Opposisjonslederen i fylkestinget, Arve Høiberg (Ap), liker dårlig at Høyre-kollegaen for enhver pris vil gå sammen med Buskerud.

– Lene har aldri vært noen Vestfold-politiker i den sammenhengen. Jeg tror ikke hun tenker på Vestfolds beste i det hele tatt, sier Høiberg, som påpeker at Vestfold vil bli en utkant i en Viken-region der de tre andre fylkene allerede har utpekt Lillestrøm til regionhovedstad.

– Det er også naivt å tro at Telemark vil bli liggende som en aleneregion, sier Høiberg.

Han mener det nå er viktig at vi har en debatt og et endelig vedtak som er basert på kunnskap, ikke på følelser, og tror i likhet med Lene Westgaard-Halle at siste ord ikke nødvendigvis er sagt, ei heller på Stortinget.

– Viken vil jo bli en svært merkelig konstruksjon, der man slår sammen tre fylker mot viljen til to av dem. Men også BTV ville jo eventuelt blitt dannet mot viljen til det ene fylket, sier Høiberg.

Lene Westgaard-Halle slår tilbake mot Høibergs kritikk:

– Det er ingen hemmelighet at Arve Høiberg drømmer om å bli fylkesordfører i en region med Telemark-Vestfold. Jeg tror imidlertid vi politikere nå skal legge våre kjepphester tilside, samle oss på tvers av partigrensene og følge innbyggerne våre nordover, sier hun.

LES OGSÅ: Harald Rosenløw-Eeg har endelig fått skrive en spionfilm (+)