Gå til sidens hovedinnhold

Enklere å få et ja

Artikkelen er over 6 år gammel

I framtida skal det bli lettere å få lov til gjøre tiltak i strandsonen i Vestfold enn det har vært fram til nå.

Det er klart etter at fylkestinget i har vedtatt en kystsoneplan for fylket.

Det blir fortsatt strengt i 100-metersbeltet, men de nye retningslinjene gir blant annet følgende muligheter:

■ Det blir enklere å få behandlet og godkjent plan- og byggesaker i 100-metersbeltet langs sjøen.
■ Enklere å si ja til tiltak i et område på fem meter rundt fritidsboliger.
■ Det blir mindre behov for å søke om dispensasjon.
■ Fritidsboliger kan øke mønehøyden til seks meter, noe som gir muligheter for nye soverom på loftet.

For boliger i tettsteder er regelverket utformet mindre detaljert enn for fritidseiendommer.

Kommentarer til denne saken