Under en varslet stikkprøve av et tilfluktsrom i Høybo borettslag i Tønsberg, ble det avdekket en rekke feil og mangler. Etter besøket fikk borettslaget, som er tilknyttet OBOS, en liste over manglene. Listen ga styret i borettslaget hakeslepp.

– Jeg synes det er uforståelig, sier styremedlem Kari Hytten.

Denne utstyrslisten må på plass i tilfluktsrommet

Kravene til tilfluktsrom varierer fra hvilken tidsperiode rommet er oppført. Ved Høybo borettslag i Tønsberg har de et tilfluktsrom av type 1966, oppført i 1970.

Sivilforsvarets pålegg om oppgradering av borettslagets tilfluktsrom har blitt påklaget i flere omganger.

– Vi regner med å bruke nesten 100.000 kroner, sier styreleder Marit Paulsen i Høybo borettslag i Tønsberg.

«Med tanke på krig og at et tilfluktsrom skal romme 110 mennesker i kjelleren av en blokk som ligger over tunnelene, er dette noe som for oss virker usannsynlig at noen gang kommer til å bli brukt», skriver Paulsen i et brev.

I siste instans ble imidlertid pålegget opprettholdt av justis- og beredskapsdepartementet.

– Dette er bygningseiers ansvar. En del er ikke innforstått med ansvaret, sier førstekonsulent Maria Dokken i Sivilforsvaret.

Borettslaget må nå få dette utstyret på plass:

■ 7 tørrklosetter
■ 3 sanitetsskrin
■ Vanntanker, minimum 100 liter bærbare, så det er nok til 15 liter per person.
■ 4 vaskevannsfat
■ 3 stavlykter
■ 1 brannslokningsapparat
■ 1 termometer

Høybo borettslags tilfluktsrom er beregnet for 110 personer. Det tilsvarer vanntanker til 1.650 liter vann. I tillegg til utstyrslista må borettslaget utbedre disse manglene:

■ De to nødutgangene som i dag er plassert i låste boder og tettet med planker må merkes og åpnes.
■ Stigetrinn i veggen må på plass fordi nødutgangenes laveste punkt er én meter over gulvet.

– Det viser seg at vi ikke slipper unna dette. Andre bygningseiere og borettslag bør tenke på å legge til rette så det ikke blir så vanskelig å oppgradere tilfluktsrommet sitt, samt ta dette med i budsjettet, sier Paulsen på bakgrunn av erfaringen borettslaget nå har fått.

LES OGSÅ: Beredskapsdirektøren: – Hver enkelt må klare seg selv

Dusj for kjemikalier

I tillegg må også dusj kobles til opplegget som allerede er klart.

– Et slikt krav vil bare gjelde tilfluktsrom med sluse. Den skal brukes hvis man kommer med forurensning fra våpen som har midler man er avhengig av å få av seg før man kommer inn i et rom med andre folk, forklarer Dokken.

I tilstandsrapporten ble det også bemerket at de ikke kunne finne opplegg for nødsamband. Sivilforsvaret uttaler at en tetthetsprøve av rommet bør utføres av et godkjent firma, og at pakninger på dører bør settes inn med silikon for ikke å tørke ut. Instruksene for drift og klargjøring må henges opp i rommet.

Saksgangen rundt tilfluktsrommet i borettslaget

■ 29. september 2016 var Vestfold sivilforsvarsdistrikt på tilsyn i borettslagets ene tilfluktsrom.
■ Etter tilsynet ble borettslaget pålagt å oppgradere rommet til påkrevd standard etter loven.
■ 1. november 2016 søkte Høybo borettslag ved styreleder Marit Paulsen om å slippe å oppgradere tilfluktsrommet til forskriftsmessig standard.
■ Søknaden ble avslått av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i brev av 25. november 2016.
■ OBOS Prosjekt AS i Vestfold påklaget DSBs vedtak ved brev av 12. desember 2016.

Kilder: Vestfold sivilforsvarsdistrikt, DSB, Justis- og beredskapsdepartementet

 

– Grunnen til at de får et vedklikeholdskrav er at de på et tidspunkt har forsømt plikten sin ved å kaste ut utstyr, eller ikke vedlikeholde, sier Dokken.

Fikk utsatt fristen

Befaringen skjedde 29. september i fjor, og borettslaget fikk først frist til 1. januar i år med å utbedre manglene.

«Dersom ikke fristene overholdes kan eier av rommet ilegges tvangsmulkter» skrev distriktssjef Håvard Sørmoen i Vestfold sivilforsvarsdistrikt.

En søknad fra borettslaget om forlenget frist ble imidlertid innvilget. Ny frist er 1. juni 2017.

– Det er andre ting vi kunne tenkt oss å utbedre før dette, kommenterer Paulsen.

Vet du hvor du skal søke tilflukt om det smeller? Dokken i Sivilforsvaret opplyser at det finnes rundt 800 private og offentlige tilfluktsrom i Vestfold i dag. Årlig tar Sivilforsvaret rundt 15 stikkprøver av disse.

– Før var det snakk om å kunne være i et tilfluktsrom i flere dager. Nå snakker man om timer. Det handler om hvilke angrep man regner med i dag, sier Dokken, og bekrefter at hun sikter til gassangrep eller biologiske våpen.