Tips oss:
Kristin Monstad Lund
Jon Cato Landsverk
Vegar K. Vatn

Mens de satt i sentrale verv i BBL og/eller kommunestyret, kjøpte og solgte Per Arne Olsen og tvillingbroren Pål W. Olsen planlagte ungboleiligheter med god fortjeneste.
Nå skal kjøpet granskes.

Tønsberg kommunes kontrollutvalg har vedtatt at revisjonsselskapet KPMG skal gjennomføre undersøkelsen av kjøpene i St. Olav borettslag. Resultatet av granskingen skal legges fram for Tønsberg bystyre 10. mars

Kartlegger styrerollen

Granskingen skal kartlegge tidligere ordfører Per Arne Olsens rolle som Tønsberg kommunes representant i styret for Tønsberg og omegn boligbyggelag (TBBL).

Kontrollutvalget har gitt granskerne mandat til å undersøke om Olsen, via sin styreposisjon, har fulgt opp Tønsberg bystyres vedtak om å få bygget rimelige ungboleiligheter i St. Olav borettslag.

Tønsberg bystyre har gjennom flere vedtak satt som forutsetning for salg av tomt til kostpris at det skulle bygges leiligheter for unge i etableringsfasen i St. Olav borettslag.

Etiske brudd?

Granskningen skal også kaste lys over etiske retningslinjer som gjaldt for kommunens politikere i 2005, og om politikerne, som kontrollutvalget uttrykker det, har fulgt disse da de kjøpte ungboleiligheter i St. Olav borettslag.

Det er ingen tvil om at det er brødrene Per Arne og Pål Wilhelm Olsen kontrollutvalget sikter til. Per Arne Olsen var ordfører på kjøpstidspunktet. Broren Pål satt i bystyret og hadde en rekke sentrale verv i Tønsberg-politikken. Per Arne Olsen kjente som styremedlem til at leilighetene var subsidiert og derfor lavt priset.

Regelverket

Brødrene Olsen kjøpte ungboleilighet etter at fristen for forkjøpsrett for unge BBL-medlemmer under 35 år var utløpt 31. mai 2005. Per Arne Olsen mener førstemann-til-mølla-prinsippet gjaldt etter denne fristen. Kontrollutvalget vil likevel undersøke om brødrene Olsen brøt noen regler da de kjøpte sine leiligheter. Ingen av dem bodde i leilighetene, og begge tjente gode penger da de noen år senere solgte.

Flere spørsmål

Kontrollutvalget har, uavhengig av hva bystyrets flertall måtte mene om saken, vedtatt å gjennomføre ekstern gransking av ungbosaken. Utvalget vil søke bystyrets om 250.000 kroner til gjennomføring av granskingen.

Utvalget ønsker svar på en rekke spørsmål i saken:

  • Om hvordan ungboleilighetene er markedsført.
  • Om det er stilt krav om at søkerne til leilighetene må være medlem av boligbyggelaget.
  • I hvilken grad bystyrets vedtak om etablerings- og ungboleiligheter er fulgt opp.
  • Om det foreligger dekkende, skriftlige avtaler om ungboleiligheter.
  • Om boligbyggelaget har fulgt opp sitt eget vedtak om etablering av leiligheter for unge mennesker.

Kan bli mer

– Vi ønsker også at revisjonen skal se på andre problemstillinger som kan dukke opp underveis, sier utvalgsleder Harald Haug Andersen.

Kontrollutvalget ønsker å finne ut om annonseringen av ungboleilighetene har vært tilstrekkelig for å nå målgruppa som er klart definert i Tønsberg bystyrets vedtak.

– Mye kan tyde på at dette er blitt en intern sak, sier utvalgsleder Harald Haug Andersen.