Røper for mye i korridorene

BRYTER TAUSHETSPLIKTEN: Pasienter og pårørende klager til Pasient- og brukerombudet om taushetsplikt som brytes i korridorer, på venterom og på flersengsrom. Illustrasjonsfoto: Anne Charlotte Schjøll

BRYTER TAUSHETSPLIKTEN: Pasienter og pårørende klager til Pasient- og brukerombudet om taushetsplikt som brytes i korridorer, på venterom og på flersengsrom. Illustrasjonsfoto: Anne Charlotte Schjøll

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

TØNSBERG: Taushetsplikten brytes i korridorer og på venterom. Avgjørelser tas over hodet på pasienten. Ansatte har ikke nok tid.

DEL

Klagene fra pasienter og pårørende etter møte med helsevesenet øker i Vestfold. I fjor havnet 1.093 nye saker på bordet til Pasient- og brukerombudet her i fylket, mot 920 saker året før.

Del på Facebook

Ikke fornøyde

I spesialhelsetjenesten klager pasienter på mangelfull, sprikende eller helt fraværende informasjon, samarbeidssvikt, ansatte med lite tid og ansatte som ikke ser hele pasientens helsesituasjon.

LES OGSÅ: Vektere rykker inn på sykehuset

Videre klages det på at taushetsplikt, opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse og opplysninger som hører privatlivet til, brytes på venterom, i korridorer og på rom med flere senger.

– Dårlig informasjon medfører at pasienter engster seg mer enn det er grunn til, og svikt i samarbeid internt eller med andre instanser gjør også situasjonen uforutsigbar, sier pasient- og brukerombud Anne-Birgitte Andersen i Vestfold.

Hun mottok i fjor spesielt mange klager fra pasienter som ikke er fornøyde med helse- og sosialtjenesten i kommunen sin.

Pasienter eller pårørende forteller om fastleger med dårlig tid, for lav bemanning på sykehjem, avvisning hos legevakt og kommunikasjonssvikt i hjemmesykepleien. I mange klagesaker etterlyses også brukermedvirkning.

Overrasket ombud

Anne-Birgitte Andersen er overrasket over hvor varierende forvaltningskunnskapen er ute i kommunene.

– I mange saker brytes grunnleggende saksbehandlingsregler. Kommunene bør sørge for oppdaterte ansatte og stille krav til hvordan en sak til oss bør se ut, mener hun.

Sykehuset i Vestfold (SiV) og Psykiatrien i Vestfold får derimot ros for saksbehandlingsrutinene sine. Ombudet mener helseforetakene gir svar på skriftlige henvendelser «innen rimelig tid».

Sykehuset i Vestfold roses også for å ha innført såkalte visittrom på en medisinsk sengepost for uforstyrrede samtaler.

FØLG TØNSBERGS BLAD PÅ FACEBOOK:

Artikkeltags