Gutt banket opp ved busskur – ble sparket og slått mens han lå nede

Nå er den ene av gjerningsmennene dømt til fem måneders betinget fengsel.