Fikk over 21 millioner for næringsbyggene

Butikkjeden Dags Marked la om driften, og trengte ikke kontorer eller lagerlokaler på Ramdal på Nøtterøy lenger.