Jeg vil fortsatt jobbe for at alle barn skal oppleve omsorg og en trygg oppvekst, med like muligheter til å få en utdannelse og en jobb de kan trives i når de blir voksne. Det er alt for mange barn som vokser opp i fattige familier. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere utenforskap er å legge til rette for at alle gjennomfører videregående opplæring, og at alle som kan har en jobb å gå til.

Jeg vil fortsatt jobbe for at det skal være enkelt å starte en ny bedrift, og at Tønsberg skal være et godt sted å drive næring. Vi skal heie, og det må jobbes for forutsigbare rammer. Jeg vil fortsatt jobbe for gode nærmiljøer rundt om i hele kommunen, med trygge veier, gode fritids- og rekreasjonsområder og gode tjenestetilbud.

LES OGSÅ: Jill Eirin bryter med Sp: – Har gitt meg skuffelser, gjort meg trist og forbannet

Jeg vil fortsatt jobbe for at landets eldste by skal være et levende sentrum som er godt tilrettelagt for varierte arbeidsplasser, handel, historie, kultur, lek og aktiviteter. Byen skal videreutvikles og fornyes i takt med dagens behov, samtidig som vi skal bevare og ivareta byens sjel og identitet.

Etter å ha kjent en stund på at mitt gamle parti har valgt en retning jeg ikke kunne være med på, valgte jeg en annen. Jeg mener Tønsberg (og Norge) trenger en mer fremoverlent og ansvarlig politikk, som har fokus på mennesker og løsninger – ikke prinsipper. Jeg valgte meg derfor Høyre.

LES OGSÅ: Jill Eirin sablet ned det nye bygget: – Det framstår for meg som totalt skivebom

Møtt med raushet

Jeg hadde god kunnskap om politikken til Høyre da jeg meldte meg inn, men jeg var ikke forberedt på varmen, rausheten og fokuset på inkludering jeg ble møtt med i Tønsberg Høyre. Det oppleves som veldig fint å få være en del av et så dyktig og energisk team, som er opptatt av å lytte til hva innbyggerne ønsker. Med Frank Pedersen, ordførerkandidaten som er både sporty og utholdende, med hjerte for menneskene og byen, i spissen, blir det moro å fargelegge Tønsberg blå.

LES OGSÅ: Høyres valgliste er klar

Nettopp fokuset på mennesker er nøkkelen til Høyre. Alt passer ikke for alle. Derfor er mangfold viktig. Det handler om at Irene skal få drive privat barnehage på samme vilkår som offentlige barnehager. Det handler om at Hanne skal få levere barnet sitt i en barnehage i nærheten av der familien bor. Det handler om at Gunnar skal få utvikle nye arbeidsplasser der kommunen har vedtatt at det kan bygges. Det handler om at Hans, som har vokst opp i Slagen, skal få lov til å bo i nærområdet også når han trenger heldøgns omsorgsplass, og at Ida fortsatt skal få jobbe på Maribu – hvor hun trives.

LES OGSÅ: Ap og Sp raser på ny måling, Frp og Høyre øker: – Dette er en vekker

Kommunevalget i 2023 gir nye muligheter. Jeg stiller til valg for Høyre, og ønsker å få tillit til fortsatt å kunne gjøre en jobb som folkevalgt. Men aller viktigst er at Høyre får tillit til å lede Tønsberg etter valget, på lag med menneskene, på lag med bedriftene, på lag med frivilligheten og på lag med byen.