Utvalget skal ledes av professor Steinar Holden, som også tidligere har vurdert hva ulike koronatiltak koster samfunnet.

– Nå har pandemien vart i snart to år. Smitteverntiltakene har store konsekvenser for hele samfunnet og for vår økonomi. For å kunne håndtere pandemien på en mest mulig forutsigbar måte fremover trenger vi mer kunnskap om de samfunnsmessige konsekvensene av tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen planlegger å utarbeide tiltakspakker som skal ligge klare ved utbrudd og nye virusvarianter.

– Det vil gjøre det enklere å kunne omstille seg raskt avhengig av smittesituasjonen og skal skape bedre forutsigbarhet. For at tiltakspakkene skal treffe best mulig, er det viktig med mer kunnskap om samfunnseffektene. Det vil ekspertutvalget bidra med, sier hun.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport i slutten av mars.