SI DIN MENING NEDERST I SAKEN

Politikere, museumsdirektører og eksperter har sagt sitt. Nå vil vi høre folkets dom: Hvor skal et nytt museum med det originale Klåstadskipet og de nybygde vikingskipskopiene Saga Oseberg og Saga Farmann ligge?

Klåstadskipet til Vikingodden?

Fylkespolitikere har lansert ideen å flytte Klåstadskipet til en ny museumsavdeling på Vikingodden. Bygget skal også romme et vikingsenter der Oseberg Vikingarv kan drive formidlingsvirksomhet og ha sine nybygde skip Saga Oseberg og Saga Farmann.

Skipshall på Slottsfjellsmuseet?

Slottsfjellsmuseets direktør Lena Fahre lanserte i 2015 planer for å bygge en ny museumsavdeling, en skipshall i to etasjer på tomten mellom museet og Løkken. I en slik ny maritim avdeling ville Fahre stille ut Klåstadskipet sammen med middelalderskipet som ligger gjemt i Nedre Langgate.

Lena Fahre troppet av som direktør for Slottsfjellsmuseet 6. september, men sparket gjerne opp en lokaliseringsdebatt på tampen.

– Det er kjempespennende med et maritimt museum, men jeg synes vi skal vurdere alternative plasseringer. Slik som den gamle brannstasjonen, Kystkultursenteret, området ved gjestehavna og Kaldnes Vest. Man må ha et 50–100 års perspektiv og tenke hvor det er plass til et museum. Det er nok en suksessfaktor å ligge sentralt i bykjernen langs vannet, for et skip hører formidlingsmessig til ved havet, men ikke for enhver pris.

SI DIN MENING:

Så da spør vi dere som skal besøke museet. Hvor synes du det skal ligge? Stem i skjemaet nedenfor. (OBS: Enkelte opplever problemer med å få opp spørreskjemaet i TB-appen. Gå da inn på vanlig nettleser på mobil eller på datamaskin)