Det legges ned et enormt arbeid i å stå på stand, dele ut brosjyrer i postkassene, skrive innlegg og komme med utspill om saker en kan få rettet oppmerksomhet på. Men til tross for innsatsen, er det de nasjonale trendene som slår inn.

Senterpartiet gikk tilbake til et normalt valgresultat i bygd og by. Gode kandidater for SV i Tønsberg og mange utspill i Tønsbergs Blad førte til minimal framgang. En populær Ap-ordfører førte likevel til tilbakegang lokalt.

Det er på det nasjonale plan virkningene skapes. De partiene som sitter på makta sentralt, får merke det. Og trendene sprer seg som ringer i vann.

Så er det likevel slik at variasjoner finnes der ordførere blir gjenvalgt, slik som i Rauma. Viktige lokale saker kan få betydning på stemmegivninga. Men stort sett dreier det seg om desimaler i pluss eller minus fra nivået partiet ligger på.

Så betyr den lokale innsatsen lite for valget lokalt? Jeg vil svare ja.

Likevel bør en være synlig lokalt, men kanskje kutte ut brosjyrene til fordel for spissing rundt enkeltsaker. De store pengene bør brukes sentralt, og budskapet bør være rettet til bestemte målgrupper som sitter på gjerdet.