De siste ukene har Oslofjord Convention Center sitt samarbeid med Tønsberg Nøtterøy håndball fått en del oppmerksomhet i mediene. Vår opplevelse er at mange konklusjoner trekkes og at få spørsmål stilles. Vi synes det er rimelig at sentrale fakta i saken kommer tydelig fram. Derfor har vi på Oslofjord et behov for å understreke noe helt vesentlig i denne debatten, nemlig at Oslofjord er midt i et eierskifte og får livssynsuavhengige eiere.

Endring pleier å bli møtt med nysgjerrighet. Noen ganger faller informasjon imidlertid for døve ører. Da debatten rundt samarbeidet vårt med Tønsberg Nøtterøy håndball raste, opplevde vi på Oslofjord at det var stor iver etter å sette likhetstegn mellom Brunstad Christian Church og Oslofjord. På senhøsten 2021 fattet våre eiere en vesentlig beslutning: Oslofjord skilles ut i en ny, uavhengig stiftelse. Den nye stiftelsen vil være livssynsuavhengig og gjør at Oslofjord er 100% uavhengig andre interesser enn drift av konferansesenteret. Med overgang til til en selvstendig stiftelse og et rent kommersielt formål, rigger vi oss for fremtiden.

Skillet blir med dette tydeligere og endelig. Oslofjord er en kommersiell aktør, og derfor er det også riktig at vår eier er livssynsuavhengig og at vi rendyrker vår kommersielle virksomhet ytterligere. Den nye stiftelsen blir som nevnt uavhengig, og får et rent kommersielt formål knyttet til å utøve forvaltning, drift og utvikling av Oslofjord Convention Center. Denne uavhengigheten sikres både juridisk og økonomisk. Intet eventuelt overskudd kan tilfalle noe annet enn det som følger av stiftelsens formål. Når det tar noe tid fra vedtaket er fattet til at alle formalia er på plass, handler det om at en omfattende prosess som denne tar tid, ikke om manglende vilje.

Oslofjord har som ambisjon å bli en ledende møteplass for store fellesskap innen kultur, idrett og næringsliv. Våre fasiliteter gjør oss til en av Europas ledende møtedestinasjoner. Vi er en lokal næringsaktør som drømmer stort og har en visjon om å utvikle noe helt unikt. Oslofjord skal være den viktigste arbeidsplassen for unge sesongansatte i Vestfold, og vi vil bidra til at kompetanse innen hotell, restaurant og reiseliv utvikles og blomstrer lokalt. Derfor er det viktig for oss å være til stede for lokal idrett og kultur, som en bidragsyter og støttespiller. Hver uke trener eksempelvis flere hundre barn og unge fra idrettslag i området i våre fasiliteter gjennom en avtale om rabattert halleie med Sandefjord kommune. For oss er det viktig å stille opp for lokale idrettslag blant annet som sponsorer - det skulle faktisk bare mangle.

Vi forventer ikke å bli heiet på, men må innrømme at vi savner en viss nysgjerrighet rundt eierskiftet. Det er en selvfølge at folk danner seg egne meninger om oss. Men vi ønsker at det skal være med riktig informasjon. Vi håper at vi med denne endringen kan delta som en lokal bidragsyter på lik linje med andre næringslivsaktører.

Når vi skal være en møteplass for store fellesskap, er inkludering selve hjertet i forretningsmodellen vår. Hos oss på Oslofjord er alle velkomne, uavhengig av livssyn, legning, kjønn eller alder.

For å få til å være møteplassen vi ønsker å være, må vi på Oslofjord være villig til å lytte. Det har vi gjort, og det skal vi fortsette å gjøre. Samtidig er vi avhengig av at vi blir lyttet til lokalt. At ikke konklusjonene er dratt på forhånd. At vi ikke blir ansett som en motspiller, men en medspiller.